Verkopen

Het verkopen van uw eigendom (woning, appartement, bouwgrond, enz.) is een belangrijke, niet-alledaagse, beslissing in uw leven.

Hierbij komt heel wat kijken:

  • u moet het pand mooi presenteren;
  • u moet erop letten dat u alle verplichte vermeldingen in advertenties opneemt;
  • er moet voldoende publiciteit gemaakt worden;
  • telefoontjes en mailtjes moeten vlot beantwoord worden;
  • u moet tijd vrijmaken voor bezichtigingen;
  • voor het opstellen van een overeenkomst moet u zorgen voor alle noodzakelijke documenten;
  • een sluitende overeenkomst moet opgesteld worden;
  • na het overmaken van het dossier, moeten er nog een aantal praktische zaken geregeld worden.

Met de drukke agenda die u heeft, blijkt het toch allemaal niet zo gemakkelijk te organiseren.

Kleine dingen die u over het hoofd ziet of minder belangrijk vindt, kunnen dan net doorslaggevend zijn voor de kandidaat-koper om uw woning aan te kopen.

Wij zorgen voor een mooie presentatie van uw pand en de publicatie ervan via verschillende kanalen.

Wij maken voldoende tijd vrij voor gesprekken en bezichtigingen op de tijdstippen die het beste passen voor de kandidaat-kopers.

Zo kunnen wij de kandidaat-kopers voldoende informeren over uw pand maar tegelijkertijd ook zicht krijgen op de noden van de koper.

Wij polsen of er oprechte interesse is voor uw pand en geven duidelijk antwoord op bedenkingen (vaak worden bedenkingen makkelijker geuit bij een derde dan bij de eigenaar zelf).

Indien er interesse is voor de aankoop van uw woning, zullen wij de kandidaat-koper begeleiden om een koop-verkoop te realiseren.

Een absoluut groot belang hechten wij aan het informeren van de partijen.

Voor ons is het van groot belang te zorgen dat partijen steeds op de hoogte zijn.

Natuurlijk is het ook belangrijk dat u alles begrijpt want u verkoopt of koopt niet alle dagen een onroerend goed.

Wij nemen u dan wel graag het werk uit handen, maar vinden het wel absoluut van belang u alles duidelijk uit te leggen en alle gemaakte afspraken ook contractueel goed vast te leggen.

Voor ons stopt onze dienstverlening niet bij het realiseren van een koop-verkoop. Wij helpen u ook bij de verdere afhandeling van het dossier.

Een kandidaat-koper die nog huurt, zal het bijvoorbeeld op prijs stellen indien alles zo geregeld wordt dat er rekening gehouden wordt met de huuropzegperiode en dat de eerste hypotheekaflossing pas moet gebeuren na afloop van de huurperiode zodat hij niet op twee plaatsen moet betalen.

Aan de andere kant kan het voor een verkoper die een eigen woning verkoopt en een nieuwe woning koopt interessant zijn om nog iets langer in de verkochte woning te kunnen blijven om zo de nieuwe woning te kunnen inrichten.

Ook hier denken wij mee en begeleiden wij u tot het vinden van de perfecte oplossing.

Vanzelfsprekend kan u later ook nog bij ons terecht. Het gebeurt namelijk geregeld dat er nog vragen zijn met betrekking tot de aankoop of met betrekking tot het pand, bijvoorbeeld in verband met de onroerende voorheffing of omdat een goed op het leegstandsregister opgenomen wordt.

Als verkoper kan u steeds bij ons terecht. U kan daarenboven steeds rekenen op begeleiding door een erkend makelaar.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening?

Contacteer ons dan zeker voor een vrijblijvende waardebepaling en/of een toelichting over onze werkwijze bij u thuis.

Of kom langs op ons kantoor voor een babbel bij een kopje koffie.