Gebruiksvoorwaarden

 

Uw gebruik van de website www.aendekerk-immo.be houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

 

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de website van Aendekerk Immobiliën hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites.
Wij kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt.
Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

 

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

Op onze website informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze.
Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en zijn van algemene aard.
De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Aendekerk Immobiliën levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is.
Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.
Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Aendekerk Immobiliën de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Aendekerk Immobiliën kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze website.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze website ter beschikking gesteld wordt, kan u de beheerder van de website contacteren.

Aangezien wij u niet kunnen garanderen dat er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie, adviseren wij u steeds een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten, enz.) alvorens een beslissing te nemen in verband met één en ander aspect van uw onroerende goederen.
Wij doen al het mogelijk om op de website van Aendekerk Immobiliën betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen.
Aendekerk Immobiliën kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie opgenomen in het vastgoedaanbod en de vastgoedblog.
Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur, enz.) omtrent het onroerend goed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.

 

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de website van Aendekerk Immobiliën 7 dagen op 7 en 24 uren op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere.
Wij behouden ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen.
Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

 

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang tot heel de website of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon:

  • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden;
  • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten;
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van deerden;
  • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden.

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

 

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Door de website te bezoeken stemt u in dat uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zal zijn op alle zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van deze website of de via de website verschafte informatie.
In geval van geschil, zal gezocht worden naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering.
Bij gebreke aan minnelijke regeling zullen de rechtbanken bevoegd zijn van het arrondissement alwaar ons kantoor gelegen is.

 

Eventuele ongeldigheid van een bepaling

De ongeldigheid van een gedeelte van de gebruiksvoorwaarden van deze website, heeft niet de ongeldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden tot gevolg.