Verzekering gewaarborgd wonen: wat is het & wie geniet ervan?

Verzekering gewaarborgd wonen: wat is het & wie geniet ervan?

Indien je een woning aankoopt en hiervoor een krediet aangaat is de kans groot dat je ook hoort spreken over de verzekering Gewaarborgd Wonen.
In dit artikel verneem je wat het precies is en wie ervoor in aanmerking komt.

 

Wat is een verzekering Gewaarborgd Wonen?

Ga jij voor de aankoop van een woning een hypotheek aan?
In dat geval houd je ongetwijfeld rekening met je inkomsten om het te ontlenen bedrag en de aflossingen te betalen.
Zoals iedereen ga je ervan uit dat je je werk zal behouden en dat je inkomsten zeker zijn.
Dat je onvoorzien (langdurig) ziek kan worden of je werk kan verliezen, is iets waarmee je meestal geen rekening houdt.
Nochtans kan het aflossen van het krediet in een dergelijke situatie plots wel heel zwaar worden.
Om je in dergelijke omstandigheden te helpen biedt de Vlaamse Overheid een verzekering Gewaarborgd Wonen aan.
Deze verzekering helpt je ingeval van ziekte of werkloosheid bij de aflossing van je krediet.

 

Wie komt in aanmerking voor een verzekering Gewaarborgd Wonen?

Niet iedereen komt in aanmerking voor deze verzekering.
Er worden een aantal voorwaarden gesteld betreffende je krediet, de woning, je werk en mogelijks ook betreffende je inkomen.

 

Je krediet

Je moet minstens 50.000 EUR lenen om de woning te bouwen of te kopen.
Wil je louter een hypotheek aangaan voor renovatiewerken? Dan volstaat 25.000 EUR.
Ben je alvast in orde met deze bedragen? Let er dan wel nog op dat je eerste kapitaalsopname niet dateert van meer dan een jaar geleden.

 

De woning

De woning moet in het Vlaams Gewest liggen.
Het moet om je enige woning gaan.
Bovendien mag de waarde van een in Limburg gelegen woning door de kredietinstelling niet hoger geschat zijn dan 320.000 EUR.
Je mag voor deze woning ook nog niet eerder een verzekering Gewaarborgd Wonen hebben gehad.

 

Je werk

Enkel indien je arbeidsgeschikt bent en ook een beroepsactiviteit uitoefent op het tijdstip van de aanvraag kom je in aanmerking voor de verzekering.
Bovendien moet je de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag ononderbroken gewerkt hebben (met uitzondering van ziekteverlof van beperkte duur en/of het wettelijk zwangerschapsverlof).

 

Je inkomen

Indien je voor een nieuwbouw leent, moet je bovendien ook rekening houden met bepaalde inkomensgrenzen.

 

Nog andere voorwaarden

Verder zijn er nog een aantal andere voorwaarden.
Zo mag je ook geen andere verzekering tegen inkomensverlies hebben van de Vlaamse Overheid.
Je partner moet bovendien ook nog aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Wat zijn de voordelen van zo’n verzekering?

  • Het eerste voordeel voor jou is dat de verzekeringskosten door de Vlaamse Overheid voldaan worden. Jij betaalt dus geen premie.
  • Wordt je gedurende de periode van 10 jaar na het afsluiten van de verzekering arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos? Dan geniet je na een wachttijd van 3 maanden een tegemoetkoming van max. 600 EUR per maand gedurende max. 3 jaar.

 

Meer weten?

Lijkt jou deze verzekering wel interessant en wil je er meer over weten? Neem dan ook eens een kijkje op de website van de Vlaamse Overheid.

Laat een bericht achter

Uw e-mailadres zal niet gepubliceerd worden.