Delen met een vriend(in):

Coronamaatregelen - Regels voor een veilig plaatsbezoek

Vanaf 13 februari 2021 mogen wij jullie als vastgoedmakelaar opnieuw begeleiden tijdens een bezichtiging van een woning. Uiteraard moeten we nog steeds voor onszelf en elkaar zorgen. Daarom zijn er een aantal regels die we samen dienen na te leven.

De van toepassing zijnde regels werden opgenomen in een sectorprotocol. Wij hernemen ze hier voor jullie:

1. Strikte opvolging van de basisregels

Allereerst vragen wij jullie de basisregels strikt op te volgen.

 • Respecteer de hygiëneregels;
 • Doe je activiteiten liefst buiten;
 • Denk aan kwetsbare personen;
 • Hou afstand (minstens 1,5 meter),
 • Beperk je nauwe contacten;
 • Volg de regels over bijeenkomsten.

2. Preventief informeren

Wij dragen er zorg voor dat zowel de bezoekers als de bewoners van een pand preventief door ons geïnformeerd worden over de geldende voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften voorafgaand aan het plaatsbezoek.

Wij doen dit als volgt:

 • De regels vermeld onder punt 9 zijn beschikbaar op ons kantoor, aan het onthaal en in de vergaderruimte;
 • Elke bezoeker krijgt voorafgaand aan het bezoek van ons een e-mail met hierin de richtlijnen vermeld onder punt 12;
 • Elke bewoner wordt door ons geïnformeerd over de voorschriften vermeld onder punt 13.

De link naar het protocol kan je zekerheidshalve hieronder terugvinden.

Weet dat de regels strikt nageleefd dienen te worden.

3. Voorbereiden van een bezoek

Wij delen zoveel mogelijk informatie m.b.t. het pand via digitale weg.

De specifieke kenmerken van het pand kan je op onze website terugvinden, maar bespreken wij ook graag telefonisch of tijdens een online meeting zodat wij het bezoek zo kort mogelijk kunnen houden.

Wij maken maximaal gebruik van digitale toepassingen, zodat bezoekers zich goed kunnen voorbereiden. Een virtuele tour van de panden is beschikbaar op de website. Van de meeste panden kan je bovendien ook de plannen en eventuele andere documenten via digitale weg ontvangen.

4. Mondmaskerplicht

Wij vragen je met aandrang (en zullen er ook op toezien) de mondmaskerplicht te respecteren, door een mondmasker te dragen en dit op correcte wijze (met bedekking van zowel de mond als de neus). Wij trachten steeds reservemateriaal te voorzien, maar zorg er bij voorkeur voor dat je steeds je eigen mondmasker bij de hand hebt.

5. Ventilatie en verluchting

Adequate ventilatie en verluchting zijn essentieel om virustransmissie te vermijden. Zorg voor een goede verluchting van alle ruimtes door het openen van ramen en/of deuren.

Samen met de bewoners zullen wij ook het nodige doen om te garanderen dat er voorafgaand aan het bezoek en tussen opeenvolgende bezoeken geventileerd en verlucht wordt.

6. Coördinator Corona

De coördinator Corona is verantwoordelijk voor de implementatie van alle voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften. Heb je vragen of meldingen? Dan kan je hiervoor ook bij de coördinator Corona terecht.

Binnen ons kantoor is dit Claudia Aendekerk. Je kan haar bereiken op de volgende manieren:

 • telefonisch: +32 89 30 36 76 of +32 489 10 80 89.
 • Per e-mail: claudia@aendekerk-immo.be

7. Beschermingsmiddelen

Wij stellen zowel op ons kantoor als bij een bezichtiging ontsmettingsmiddelen ter beschikking.

Wij vragen jullie hiervan gebruik te maken zodat wij er samen over waken dat iedereen die het pand betreedt de handen ontsmet heeft.

8. Opleiding medewerkers

Binnen ons kantoor heeft iedere collega kennis van de instructies en is er gezorgd voor de nodige opleiding en communicatie.

De instructies worden geregeld herhaald.

9. Specifieke regels voor bezoeken aan panden

De hiernavolgende regels worden conform punt 2 geafficheerd op ons kantoor, onder de hoofding 'Richtlijnen voor bezoeken aan panden met een vastgoedprofessional'.

 • Alle bezoeken gebeuren op afspraak.
 • Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen.
 • Bezoeken worden zo georganiseerd dat samenscholing en wachtrijen vermeden worden.
 • Bezoekers dienen zich op het juiste uur aan te melden. Bezoekers wachten buiten of in de wagen tot de vastgoedmakelaar het teken geeft dat ze het pand mogen benaderen.
 • De veiligheidsvoorschriften worden voorafgaand aan het bezoek nogmaals overlopen. Bezoekers moeten bevestigen dat ze deze zullen naleven.
 • Voor de start van het bezoek wordt de omgeving gecontroleerd. De vastgoedprofessional moet zich er steeds van vergewissen dat het bezoek kan plaatsvinden binnen veilige omstandigheden.
 • Draag steeds een mondmasker! Deze verplichting geldt zowel voor de vastgoedprofessional als voor bezoekers. Bezoekers moeten een mondmasker voorzien of desgevallend er één gebruiken uit het reservemateriaal van het vastgoedkantoor. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt het bezoek afgebroken.
 • Er worden steeds voldoende ontsmettingsmiddelen voorzien voor bezoekers.
 • De regels inzake social distancing (minstens 1,5 meter afstand) moeten ten volle worden gerespecteerd. Bewoners moeten bij voorkeur in de tuin, op een terras, ... dan wel in één bepaalde ruimte blijven tijdens het bezoek. De vastgoedprofessional zal ervoor zorgen dat personen elkaar niet kruisen tijdens het bezoek.
 • De vastgoedprofessional zorgt er vooraf voor dat alle binnendeuren open staan. Hij/zij opent eventuele buitendeuren zelf voor de bezoekers en reinigt na elk bezoek de deurklinken en/of andere voorwerpen die aangeraakt werden (kastdeuren, trapleuningen, zoldertrap, ...). De vastgoedprofessional voorziet hiervoor de nodige reinigingsdoekjes of ontsmettingsalcohol.
 • Er wordt te allen tijde gezorgd voor een goede verluchting van de woning tijdens het bezoek en tussen de bezoeken door. Deuren en/of ramen worden daartoe geopend.
 • Meterstanden worden door de vastgoedmakelaar/-professional in het bijzijn van de huurder/koper opgenomen, met inachtneming van 1,5 meter afstand. In geval van een krappe ruimte, moet worden gevraagd dat de andere personen de meterstanden, die de vastgoedprofessional noteerde, achtereenvolgens nakijken op correctheid.
 • Er worden zo min mogelijk documenten overhandigd aan de bezoekers. Deze worden bij voorkeur doorgestuurd vooraf of na het bezoek. Indien er formulieren en/of overeenkomsten ondertekend moeten worden, gebeurt dit bij voorkeur digitaal. Er wordt altijd gekozen voor een digitale oplossing, waar mogelijk. De vastgoedprofessional zorgt voor voldoende tijd tussen 2 bezoeken, zodat bezoekers elkaar niet kruisen of er zich wachtrijen vormen. De tussentijd laat ook toe om het pand te ventileren en de andere voorzorgsmaatregelen te respecteren.

10. Niet naleven regels

In geval de regels niet gerespecteerd (kunnen) worden, personen de regels weigeren te volgen of indien iemand ziektesymptomen vertoont, wordt het bezoek onmiddellijk afgebroken.

11. Contact tracing

Wij stellen alles in het werk om een voorspoedige contact tracing mogelijk te maken.

Indien je een risico-contact hebt gehad, in afwachting bent van een testresultaat of positief getest werd, is het belangrijk dat je ons dit meldt. Dit kan je doen bij de Covid-19 coördinator (Claudia Aendekerk +32 489 10 80 89 | claudia@aendekerk-immo.be).

12. Richtlijnen te verstrekken aan kandidaat-kopers en kandidaat-huurders voorafgaand aan een bezichtiging

Conform punt 2 zullen kandidaat-kopers en kandidaat-huurders voorafgaand aan een plaatsbezoek de hiernavolgende richtlijnen/informatie van ons ontvangen:

 • Tijdens het plaatsbezoek moet de social distancing te allen tijde gerespecteerd worden.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Beperk de duurtijd van het bezoek en neem eventueel na het bezoek (telefonisch) contact op met de vastgoedmakelaar voor verdere bespreking.
 • Ga nooit zonder afspraak op plaatsbezoek.
 • Breng indien mogelijk je eigen mondmasker mee en respecteer de mondmaskerplicht.
 • Pas de nodige handhygiëne toe bij aanvang van het bezoek. De vastgoedmakelaar voorziet hiertoe het nodige materiaal.
 • Respecteer het tijdslot dat de vastgoedmakelaar voorstelde. Kom niet te laat en maak het bezoek niet nodeloos langer dan vereist om een goed beeld te krijgen van het pand.
 • Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen. Raak tijdens de bezichtigingen geen deuren of voorwerpen aan. De vastgoedmakelaar opent alle deuren, ramen en/of kasten.
 • Blijf thuis als jij of iemand uit je nauwe contacten ziekteverschijnselen vertoont of in contact is geweest met iemand die ziekteverschijnselen vertoont of als je valt onder de quarantaineverplichtingen.
 • Heb je een risico-contact gehad, ben je in afwachting van testresultaten of werd je positief getest? Meld dit dan zonder uitstel aan de Covid-19-coördinator van het vastgoedkantoor, wiens contactgegevens je hierna terugvindt:
  Claudia Aendekerk
  +32 489 10 80 89
  claudia@aendekerk-immo.be
 • Volg altijd de aanwijzingen van de vastgoedmakelaar.
 • Voorafgaand aan het bezoek zal de vastgoedmakelaar ter plaatse met jou nogmaals de regels overlopen, zodat je duidelijk zicht hebt op de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften die garanderen dat het bezoek veilig verloopt.
 • Wil je deze en andere voorzorgsmaatregelen nog eens rustig overlopen? Dat kan onder meer via de handige informatievideo die door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars ter beschikking wordt gesteld.

13. Richtlijnen te verstrekken aan bewoners voorafgaand aan het plaatsbezoek

Conform punt 2 zullen eventuele bewoners voorafgaand aan een plaatsbezoek de hiernavolgende richtlijnen/informatie van ons ontvangen:

 • Er worden geen handen geschud.
 • De geldende regels dienen gedurende het volledige bezoek toegepast te worden. Let er op dat te allen de social distancing toegepast wordt.
 • Zeg de afspraak met de makelaar of professional af als jij of iemand uit je nauwe contacten ziekteverschijnselen vertoont of in contact is geweest met iemand die ziekteverschijnselen vertoont of als je valt onder de quarantaineverplichtingen.
 • Heb je een risico-contact gehad, ben je in afwachting van testresultaten of werd je positief getest? Meld dit dan zonder uitstel aan de Covid-19-coördinator van het vastgoedkantoor, wiens contactgegevens je hierna terugvindt:
  Claudia Aendekerk
  +32 489 10 80 89
  claudia@aendekerk-immo.be
 • Volg altijd de aanwijzingen van de vastgoedmakelaar.
 • Zorg voor een goede verluchting na elk bezoek.
 • Voor aanvang van het bezoek zal de makelaar met jou nogmaals de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden overlopen.
 • Wil je deze en andere voorzorgsmaatregelen nog eens rustig overlopen? Dat kan onder meer via de handige informatievideo die door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars ter beschikking wordt gesteld.

Hou het veilig!

Concreet

Bovenvermelde maatregelen zullen wij, teneinde de gezondheid van ons allen, zeker opvolgen. Tijdens de kantooruren zijn wij ook gewoon bereikbaar. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren indien je een vraag hebt of gewoon even wil overleggen: +32 89 30 36 76 of info@aendekerk-immo.be. Wij helpen je graag verder.

Claudia Aendekerk
Erkend vastgoedmakelaar & Bestuurder
“Of ik spijt heb dat ik mijn toga aan de haak heb gehangen? Helemaal niet. Je kan hem trouwens nog altijd vinden in ons kantoor (lacht). Mijn juridische achtergrond is een absolute troef in mijn job als makelaar. In combinatie met mijn passie voor immo én een groot inlevingsvermogen kan ik, samen met mijn vader, een wezenlijk verschil maken voor onze klanten.”

Over Aendekerk Immo