Delen met een vriend(in):

Problemen met de huurder

Uiteraard wil je als verhuurder dat alles vlekkeloos verloopt. Helaas is dat niet steeds het geval. Maar wat doe je nu best als je huurder zich niet aan de afspraken houdt?

Je hebt er alle belang bij eerst te overleggen. Spreek je huurder aan. Soms los je al veel op met een duidelijk gesprek.

Wat als jouw huurder de huurgelden niet tijdig betaalt?

Wat doe je als je huurder de huurgelden niet tijdig betaalt?

  • Gebeurt dit een enkele keer? Dan zal je er wellicht geen probleem van maken.
  • Je huurder betaalt wel elke maand, maar steeds opnieuw te laat? Wil je gewoon elke maand de huurgelden ontvangen en maakt het tijdstip van betaling niet zoveel uit? In dat geval zal je wellicht geen stappen ondernemen. Toch kan het interessant zijn om je huurder te contacteren. Vraag hem naar de reden van de laattijdige betaling en achterhaal zo wat er aan de hand is. Het is namelijk goed mogelijk dat je huurder zijn loon niet tijdig ontvangt waardoor hij ook niet tijdig kan betalen. In dat geval is het misschien raadzaam de betalingsdata te wijzigen.
  • Betaalt je huurder al gedurende een langere tijd te laat en slaat hij weleens een maand over zonder je hierover te informeren? In dat geval kan je best wel zo snel mogelijk reageren. Lukt het niet om elkaar te spreken en een oplossing uit te werken, dan kan je best schriftelijk een betalingsherinnering naar je huurder sturen. Een eerste keer kan dat zeker nog per e-mail, maar vergeet zeker ook niet een aangetekende brief te sturen indien jouw eerste minnelijke pogingen geen soelaas bieden. Voorzie in je brief ook zeker een uiterste betaaldatum.

Indien een gesprek geen oplossing oplevert, kan een verzoek tot verzoening voor de vrederechter een oplossing bieden. Dit is kosteloos en kan zonder advocaat, alhoewel het niet onverstandig is om je al onmiddellijk door een raadsman te laten bijstaan.

Levert het verzoek tot verzoening niet het gewenste resultaat op? Dan start je best een juridische procedure. Als verhuurder is het je namelijk verboden om je huurder zomaar op straat te zetten ingeval van niet-betaling. Enkel de vrederechter kan de uithuiszetting bevelen.

Wat als de huurder geluidsoverlast veroorzaakt?

Op een dag krijg je telefoon van de buren van je huurder. Ze hebben enorm veel last gehad van nachtlawaai veroorzaakt door je huurder. Wat nu gedaan? Je was immers zelf niet aanwezig en kan de ernst van de situatie niet beoordelen. Ga het gesprek aan met je huurder. Luister naar zijn versie. Maak hem attent op de inhoud van de huurovereenkomst en, indien voorhanden, het van toepassing zijnde reglement in het gebouw. De kans is groot dat het bij een eenmalig geval blijft en dat je huurder, indien er nog eens een feestje georganiseerd wordt, de naastliggende buren zal verwittigen (beter nog: ook zal uitnodigen).

Blijft de situatie aanhouden, dan kan je de buren best vragen dat zij je een verklaring bezorgen, waarna jij je huurder schriftelijk kan vragen de overlast te beëindigen.

Start zo snel mogelijk met het verzamelen van bewijzen (schriftelijke meldingen van buren, klachten bij de politie, …) zodat je bij aanhoudende overlast samen met je advocaat kan kijken welke oplossingen mogelijk zijn.

Je huurder beschadigt het pand

Je huurder heeft je pand beschadigd en een herstelling is aan de orde.

Loopt de huurovereenkomst nog? Als verhuurder beschik je over een ‘bezoekrecht’ dat je toelaat om te controleren of de huurder zijn contractuele verplichtingen naleeft. Blijkt dat de huurder je pand opzettelijk beschadigde, dan zal je, idealiter, minnelijk tot een oplossing komen. In de meeste gevallen zal dit niet lukken. In dat geval roep je best de hulp van een expert in. Mogelijks zal een poging van een derde, toch nog resulteren in een oplossing. Lukt het echt niet? Dan zal je best naar de vrederechter stappen. Zorg er in dat geval wel voor dat je de bij aanvang van de huur omstandig opgestelde plaatsbeschrijving bij de hand hebt, zodat je duidelijk de schade zal kunnen aantonen. De rechter zal je desgevallend een schadevergoeding voor de veroorzaakte schade toekennen en, indien nodig, de huurovereenkomst ontbinden.

Besluit

Een pand verhuren is niet altijd een zorgeloos parcours. Desondanks is ook niet elke huurder van slechte wil, zoals zo vaak gezegd wordt. In vele gevallen kan je dan ook op een gemakkelijke manier eventuele problemen met je huurder op te lossen. Onze 2 tips:

  1. Overleg altijd eerst even met je huurder. Neem contact op met je huurder, luister naar zijn verhaal en probeer samen een oplossing uit te werken.
  2. Lukt het je zelf niet, laat je dan zeker bijstaan door een expert, of een bemiddelaar, of een advocaat.
Ik verhuur mijn pand
Het verhuren van een huis, appartement of handelsruimte is pas rendabel wanneer je ook de juiste huurder weet aan te trekken. Maar hoe vind je nu die juiste huurder? Met onze professionele aanpak helpen we je de geschikte kandidaat te vinden. Ook de administratieve afhandeling nemen we daarbij graag van je over.
In dit artikel

Vastgoed verhuren