Delen met een vriend(in):

Vlaams huurdecreet

1 januari, niet alleen de start van een nieuw jaar maar ook de start van een aantal nieuwe normen en wetten. Zo ook op het vlak van (ver-)huren. Op 1 januari 2019 trad het Vlaams Woninghuurdecreet in werking.

Sluit je een huurovereenkomst af vanaf 1 januari 2019? Dan zal je rekening moeten houden met de volgende wijzigingen.

Huurwaarborg

Vanaf 1 januari 2019 kan je als verhuurder in alle gevallen een huurwaarborg van maximaal drie maanden huur laten betalen door de huurder. Indien je voorziet dat de huurwaarborg gestort wordt op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder is dit dus één maand meer dan onder de federale woninghuurwet.

De huurwaarborg kan met een huurwaarborglening voldaan worden

Inkomenszwakke kandidaat-huurders kunnen een huurwaarborglening aanvragen om de huurwaarborg te voldoen.

Een huurwaarborglening is een renteloze en anonieme lening van maximaal 1.800 EUR, die in welbepaalde gevallen verhoogd kan worden, bv. als de aanvrager personen ten laste heeft.

Het Vlaams Woningfonds zal als kredietgever optreden.

Opzegmogelijkheden

Opzegmogelijkheden bij een overeenkomst van korte duur

Huurovereenkomsten van korte duur, dit is drie jaar of minder, kunnen enkel door de huurder opgezegd worden. De huurder zal wel een opzegtermijn van drie maanden moeten respecteren en een vergoeding moeten betalen. Deze vergoeding is de volgende:

  • huur eindigt in het eerste jaar: anderhalve maand huur,
  • huur eindigt in het tweede jaar: een maand huur,
  • huur eindigt in het derde jaar: een halve maand huur.

De verhuurder kan de huurovereenkomst daarentegen nog steeds niet opzeggen.

Opzeg voor grondige werken

Als er grondige werken uitgevoerd moeten worden, kan de verhuurder tegen het einde van het derde jaar of vanaf dan op elk ogenblik de huur opzeggen op voorwaarde dat hij zes maanden vooraf opzegt.

Richtinggevende lijst van herstellingen

De Vlaamse regering heeft een richtinggevende lijst van kleine herstellingen en onderhoudswerken gepubliceerd. Deze lijst is niet volledig, maar geeft wel een indicatie. De herstellingen in deze lijst moeten door de huurder betaald worden, tenzij partijen hiervan willen afwijken.

Niet-limitatieve lijst van kosten en lasten

Naast de huurprijs worden er vaak nog een aantal kosten en lasten door de huurder betaald. Er is nu ook een niet-limitatieve lijst van kosten en lasten die aan de huurder of verhuurder aangerekend moeten worden. Deze regels zijn dwingend en er kan niet van afgeweken worden.

Is een bepaalde kost niet opgenomen in de lijst dan geldt het volgende principe:

  • de huurder betaalt de kosten en lasten die te maken hebben met het gebruik van het gehuurde goed;
  • de verhuurder draagt de kosten die voortvloeien uit de zakelijke rechten van de woning.

Woonkwaliteit

De woonkwaliteit zal gecontroleerd worden bij aanvang van de overeenkomst. Op die manier wordt vermeden dat de huurder door eigen veroorzaakte schade de nietigheid van een huurovereenkomst vordert.

Medehuurders

Het wordt eenvoudiger om nieuwe medehuurders aan de huurovereenkomst toe te voegen. De huurder en de andere persoon kunnen dit samen aan de verhuurder vragen. Wordt een medehuurder aan de huurovereenkomst toegevoegd, dan zal hij ook mee verantwoordelijk zijn voor alle huurdersverplichtingen.

Ook de opzeg van de huurovereenkomst door één van de medehuurders wordt makkelijker. Weet wel dat huurder die opzegt nog zes maanden aansprakelijk is indien geen nieuwe medehuurder in zijn plaats komt.

Overlijden van de huurder

Tenzij erfgenamen laten weten dat ze de huur willen voortzetten, zal de huurovereenkomst automatisch eindigen vanaf de tweede maand na het overlijden van de huurder. De verhuurder ontvangt voor deze periode gewoon huurgelden en heeft nog recht op een bijkomende vergoeding van een maand huur.

Let op!

Sluit je een woninghuurovereenkomst af vanaf 1 januari 2019, dan is het Vlaams Woninghuurdecreet van toepassing en zal je met de vermelde wijzigingen rekening moeten houden.

Voor overeenkomst die afgesloten werden voor 31 december 2018 blijft de federale Woninghuurwet gelden, ook indien de huurperiode pas ingaat na 1 januari 2019 of indien de huurovereenkomst nog verder loopt na 1 januari.

Het is dus de datum van ondertekening van de huurovereenkomst die doorslaggevend is om te bepalen of je onder de federale of de Vlaamse woninghuurregeling zal vallen.

Wil je graag meer informatie?

Lees dan gerust de door het Agentschap Wonen Vlaanderen uitgegeven brochure over het Vlaams Woninghuurdecreet.

Heb je nog vragen?
Contacteer ons dan gerust.

De informatie op deze pagina is van algemene aard.
Het is geen sluitend professioneel juridisch advies voor jouw specifieke situatie.
Indien je op zoek bent naar advies voor jouw specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden, raden wij je aan ons dan wel een advocaat te contacteren.

Ik verhuur mijn pand
Het verhuren van een huis, appartement of handelsruimte is pas rendabel wanneer je ook de juiste huurder weet aan te trekken. Maar hoe vind je nu die juiste huurder? Met onze professionele aanpak helpen we je de geschikte kandidaat te vinden. Ook de administratieve afhandeling nemen we daarbij graag van je over.
In dit artikel
Claudia Aendekerk
Erkend vastgoedmakelaar & Bestuurder
“Of ik spijt heb dat ik mijn toga aan de haak heb gehangen? Helemaal niet. Je kan hem trouwens nog altijd vinden in ons kantoor (lacht). Mijn juridische achtergrond is een absolute troef in mijn job als makelaar. In combinatie met mijn passie voor immo én een groot inlevingsvermogen kan ik, samen met mijn vader, een wezenlijk verschil maken voor onze klanten.”

Vastgoed verhuren