Delen met een vriend(in):

Wanneer is een grond een bouwgrond?

Ben je op zoek naar een leuke plek om jouw toekomstige woning te bouwen? In dat geval moet je natuurlijk eerst en vooral weten of de grond die je tegenkomt en waar je je al ziet wonen, ook effectief een bouwgrond is.

Hoe je dat te weten komt, lees je hier.

Grond gelegen in een verkaveling

Heb je een perceel grond gevonden dat gelegen is in een verkaveling? Is deze verkaveling vrij recent en nog niet vervallen? In dat geval kan je zeker zijn dat het perceel dat je wil kopen een bouwgrond is.

Anders is het indien het een perceel grond is, waarvan de verkavelingsdatum al zeer oud is. In dat geval moet je even verifiëren of de verkaveling niet vervallen is. In dergelijke gevallen kan het namelijk weleens zijn dat het perceel intussen geen bouwgrond meer is.

Perceel dat niet gelegen is in een verkaveling

Stedenbouwkundig attest

Is er geen verkaveling? Geef dat niet meteen de hoop op! Vraag na of er een stedenbouwkundig attest is waaruit blijkt dat het perceel toch bebouwd kan worden.

Een stedenbouwkundig attest is namelijk een bindend document van de gemeente of stad waarin vermeldt wordt dat het perceel voor bebouwing in aanmerking komt.

Aangezien dit document twee jaar geldig is, zal je –, op voorwaarde dat je tijdig een vergunning aanvraagt - ook effectief jouw droomwoning op het perceel grond kunnen bouwen.

Geen stedenbouwkundig attest

Is er geen stedenbouwkundig attest voorhanden? In dat geval kan het opportuun zijn om zelf om een stedenbouwkundig attest te verzoeken. Vooraleer je kosten maakt, kan je best wel al eens informatief navragen of het de moeite loont.

In sommige gevallen zal je geen stedenbouwkundig attest kunnen verkrijgen. Bepaalde gronden komen eenvoudigweg niet voor bebouwing in aanmerking. Denk maar aan een perceel grond in natuur- of bosgebied. Deze gebieden zijn voorbehouden voor natuurdoeleinden en niet bestemd voor bebouwing zodat je er nooit zal kunnen bouwen.

Conclusie

Of een grond een bouwgrond is, is niet altijd zo gemakkelijke te achterhalen.

Maakt het perceel deel uit van een verkaveling, dan is het een bouwgrond.

Is die informatie niet beschikbaar, dan kan je best even checken of een stedenbouwkundig attest voorhanden is.

Ontbreekt ook een stedenbouwkundig attest? Raadpleeg je vastgoedmakelaar voor meer informatie en vraag desgevallend ook bij de dienst ruimtelijke ordening een stedenbouwkundig attest aan.

De informatie op deze pagina is van algemene aard.
Het is geen sluitend professioneel juridisch advies voor jouw specifieke situatie.
Indien je op zoek bent naar advies voor jouw specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden, raden wij je aan ons dan wel een advocaat te contacteren.

Je zoekt?
Laat ons weten waarnaar je op zoek bent en wij helpen je zo snel mogelijk jouw ideale woning te vinden.
In dit artikel
Claudia Aendekerk
Erkend vastgoedmakelaar & Bestuurder
“Of ik spijt heb dat ik mijn toga aan de haak heb gehangen? Helemaal niet. Je kan hem trouwens nog altijd vinden in ons kantoor (lacht). Mijn juridische achtergrond is een absolute troef in mijn job als makelaar. In combinatie met mijn passie voor immo én een groot inlevingsvermogen kan ik, samen met mijn vader, een wezenlijk verschil maken voor onze klanten.”

Vastgoed kopen