Verschillende percelen landbouwgrond (> 1,9 ha) in Molenbeersel

Vraagprijs: € 116 286 Kinrooi Eikelenbosstraat
Meerdere percelen grond met een totale oppervlakte van 1 hectare 93 are 81 centiaire in Molenbeersel.
De percelen zijn allen rechtstreeks of via een van de mee in de verkoop inbegrepen percelen bereikbaar via de openbare weg.
Er is geen pacht van toepassing voor de percelen.

Geen van de percelen zijn beschermd erfgoed. Wel zijn enkele percelen opgenomen in de wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed.