Delen met een vriend(in):

Wat gebeurt er nadat ik de onderhandse overeenkomst ondertekend heb?

Heb je een onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend en een opschortende voorwaarde bedongen? In dat geval zullen wij het dossier agenderen en samen met jou opvolgen of de opschortende voorwaarde vervuld is. Eens dit het geval is, maken wij het dossier over aan de notaris.

Werd er geen opschortende voorwaarde in de overeenkomst bedongen, dan maken wij - zodra de overeenkomst ondertekend is - het dossier over aan de notaris.

De notaris zal vervolgens het dossier verder afwerken. Eens dit gebeurd is, spreekt hij met jou een datum af voor de ondertekening van de akte én de overhandiging van de sleutels.

Wij blijven, ook nadat het dossier aan de notaris overgemaakt werd, altijd beschikbaar indien je nog vragen hebben.

Voor je naar de notaris gaat voor de ondertekening van de notariële akte, maken we ook een afspraak om de meterstanden en dergelijke op te nemen.