Bouwgrond voor een halfvrijstaande woning in Ophoven

Kinrooi Stegerstraat 31
Dit perceel bouwgrond (Lot 1 uit de verkaveling) is rustig gelegen aan de Stegerstraat te Kinrooi-Ophoven.
Je kan op deze kavel een halfvrijstaande woning bouwen met een gevelbreedte van 7 meter.

"In overleg met de eigenaar kunnen afspraken gemaakt worden om het te bebouwen gedeelte bouwrijp te maken."

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Bestemming hoofdgebouw
Eengezinswoning met hoofdbestemming wonen.
Nevenbestemmingen op het gelijkvloers zijn mogelijk indien ze ondergeschikt zijn aan de woonfunctie, met name kantoorfunctie, vrij beroep en dienstverlening.
Een zorgwoning, zoals omschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt toegelaten.

Inplanting hoofdgebouw:
- de voorgevel: op minimum 6 meter van de rooilijn
- de zijgevels: op minstens 3 meter van de zijdelingse perceelsgrens

Afmetingen hoofdgebouw:
Bouwdiepte gelijkvloers: maximaal 17 meter vanaf de bouwlijn
Bouwdiepte verdieping: maximaal 12 meter vanaf de bouwlijn
Bouwhoogte:
- Bouwvorm met plat dak: maximaal 2 bouwlagen met een ... kroonlijsthoogte van maximum 6,5 meter
- Bouwvorm met hellend dak (40°): maximaal 2 bouwlagen met een kroonlijsthoogte van maximum 6 meter. De nokhoogte mag maximum 11 meter zijn.

Bestemming vrijstaande bijgebouwen:
Vrijstaande bijgebouwen zijn toegestaan met een oppervlakte van 12 m² en met als bestemming een kippenhok, hondenhok of tuinhuisje.


DE OMGEVING
Het perceel is rustig gelegen te Ophoven.
Kinderen kunnen in de onmiddellijke omgeving naar de plaatselijke school.
Zowel kleuteronderwijs als lager onderwijs wordt op ongeveer 1 km aangeboden.
Het aanbod aan gezinsopvang van baby's en peuters bevindt zich binnen dezelfde straal.
In de omgeving van de school is er eveneens een aanbod aan sportactiviteiten, gelet op de aanwezigheid van de sporthal.

* Afmetingen en oppervlaktes zijn steeds gebaseerd op kadastrale gegevens, plannen en/of eigen afmetingen. Toch zijn ze louter indicatief en zonder enige garantie en/of aanspraak op juistheid.
Lees meer Verberg