Bouwgrond voor een vrijstaande woning te Molenbeersel

Kinrooi Klein Hoefstraat 2
Deze grond voor een open bebouwing is gelegen in de Klein Hoefstraat.
Het perceel is rustig gelegen in Molenbeersel, een deelgemeente van Kinrooi.
De oppervlakte van het perceel bedraagt 457 m².

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

BESTEMMING HOOFDGEBOUW
Een ééngezinswoning met hoofdbestemming wonen, dan wel een zorgwoning.
Een nevenbestemming, zoals een kantoorfunctie, een vrij beroep en dienstverlening, is toegelaten onder welbepaalde voorwaarden.

VRIJSTAANDE BIJGEBOUWEN
Bijgebouwen zijn toegelaten binnen de daartoe voorziene zone met als functie berging, garage en/of ondersteunende functies aan het hoofdvolume (overdekte zitplaats/sauna).
Andere bijgebouwen zijn niet toegestaan, uitgezonderd 6 m² met als bestemming kippenhok, hondenhok, berging of tuinhuisje.

INPLANTING HOOFDGEBOUW
- De voorgevel op min 12 meter uit de aslijn van de Kleine Hoefstraat
- De zijgevels op minstens 3 meter van de zijdelingse perceelgrens

AFMETINGEN HOOFDGEBOUW
Bouwdiepte gelijkvloers: maximaal 10,60 meter vanaf de bouwlijn
Bouwbreedte voorgevel: 12,31 ... meter
Bouwhoogte:
- Maximaal 1.5 bouwlagen onder de kroonlijst
- Zadeldak
- De nokhoogte mag maximum 10 meter zijn t.o.v. het maaiveld.

* Afmetingen en oppervlaktes zijn steeds gebaseerd op kadastrale gegevens, plannen en/of eigen afmetingen. Toch zijn ze louter indicatief en zonder enige garantie en/of aanspraak op juistheid.
Lees meer Verberg