Bouwgrond voor een vrijstaande woning te Meeuwen

Oudsbergen Broekkantstraat 135
Dit perceel bouwgrond (Lot 2 uit de verkaveling) kent een aangename ligging aan de Heidestraat - Broekkantstraat.
De kavel is geschikt voor een open bebouwing met een gevelbreedte van 12 meter.
De perceelbreedte bedraagt circa 18 meter.
Op datum van 30 januari 2002 & op datum van 10 februari 2012 werd er een kapmachtiging afgeleverd voor het betreffende perceel.


STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
Bestemming hoofdgebouw: ééngezinswoning met hoofdbestemming wonen
Nevenbestemmingen op het gelijkvloers zijn mogelijk indien ze ondergeschikt zijn aan de woonfunctie. Zorgwoningen, zoals omschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zijn toegelaten.

Inplanting hoofdgebouw:
- de voorgevel: op minimaal 14 meter uit de as van de voorliggende weg
- de zijgevels: op minimaal 3 meter van de zijdelingse perceelgrenzen

Afmetingen hoofdgebouw:
Bouwdiepte: gelijkvloers: maximaal 17 meter
Bouwhoogte: maximaal 2 bouwlagen onder de kroonlijst
Nokhoogte: maximaal 11 m t.o.v. de as van de voorliggende weg
Dakhelling: ... vrij

Bestemming vrijstaande bijgebouwen:
Vrijstaande bijgebouwen zijn toegestaan achter de hoofdbouw, maar enkel in functie van bergplaats en in dezelfde materialen als het hoofdgebouw.

Afmeting van de vrijstaande bijgebouwen:
Totaaloppervlakte: maximaal 40m²
Kroonlijsthoogte: maximaal 3 meter

Inplanting vrijstaande bijgebouwen:
- op minimaal 3 meter van de perceelsgrens
Mits onderling akkoord kunnen de bijgebouwen ingeplant worden op minder dan 3 meter of op de perceelsgrens

DE OMGEVING
Het perceel is rustig gelegen te Meeuwen.
Zowel het centrum als de omliggende verbindingswegen zijn zeer makkelijk en snel bereikbaar.


* Afmetingen en oppervlaktes zijn steeds gebaseerd op kadastrale gegevens, plannen en/of eigen afmetingen. Toch zijn ze louter indicatief en zonder enige garantie en/of aanspraak op juistheid.
Lees meer Verberg