Bouwgrond voor een vrijstaande woning in Overpelt

Pelt Haverstraat 15
Dit te koop aangeboden perceel is gelegen binnen een recente verkaveling.
Het betreft lot 26 en heeft een oppervlakte van 524 m².
Dit perceel is geschikt voor een vrijstaande woning.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Bestemming:
Hoofdbestemming: wonen.
Als nevenbestemming zijn kantoor, diensten en vrije beroepen toegelaten.
In welbepaalde gevallen is een zogenaamde meergeneratiewoning ook mogelijk.

Aard van de bebouwing:
Een woning met twee volwaardige bouwlagen, van het type open bebouwing.
De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 7 meter. Hogere en lagere accenten zijn toegelaten.
Er wordt een plat dak voorzien. Beperkte accenten (max. 1/4 van het dakvlak) zijn toegelaten.

Inplanting:
De voorbouwlijn is grafisch bepaald, evenals de positie en de maat van het maximaal te bebouwen volume. De voorbouwlijn moet voor minimum de helft van de totale breedte op de aangegeven plaats bebouwd worden.

Materialen:
In de woonwijk wordt getracht om samenhangende gehelen te vormen door middel van overeenstemmende volumes en ... het kleurgebruik van de gevelmaterialen.
Voor dit lot wordt geopteerd voor een baksteen in witte of grijstinten.
Voor maximaal 30% van het (voorgevel-)oppervlak mag een contrasterend materiaal of kleur gebruikt worden.

Nevenvolumes of toevoegingen:
Achter het hoofdgebouw zijn nevenvolumes of toevoegingen (erker, serre, overbouwd terras, enz.) mogelijk van maximum 3 meter diepte en maximum 1/3 van de gevelbreedte.
Deze uitbreidingen bestaan uit 1 niveau en hebben een kroonlijsthoogte van max. 4 meter. De dakvorm is eveneens plat.
De toevoegingen vormen één geheel met het hoofdgebouw en mogen op de perceelsgrens gebouwd worden.

Parkeren:
Op eigen terrein moet minimaal 1 autostaanplaats per woonentiteit voorzien worden.
Deze kan open maar overdekt zijn, als afzonderlijke garage gebouwd worden of geïntegreerd worden in het gebouw.

Perceelsafscheidingen:
Uitgangspunt is een levende haag in één van de volgende soorten: haagheester, goudbonte variant, haagboek, draad met klimop of andere klimplanten.

Tuinen:
De voortuinzone mag vrij beplant worden.
Uitgezonderd een doorgangsbreedte van max. 3,5 meter dient er verplicht een scheiding met het openbaar domein voorzien te worden d.m.v. een haag.


DE OMGEVING
Deze kavel is gelegen aan de Haverstraat binnen de verkaveling 'Zeldert'.
Een bushalte bevindt zich op zo'n 500 meter van het grondstuk.
De ligging van dit perceel is optimaal.
De ring rond het centrum van Overpelt, bevindt zich op zo'n 600 meter van het perceel.
De Noord-Zuid verbinding bevindt zich dan weer op zo'n 2,5 km van deze eigendom.
Je kinderen kunnen niet alleen voor kleuteronderwijs maar ook voor lager en secundair onderwijs in de onmiddellijke nabijheid terecht. Een school bevindt zich nl. op 350 meter van het perceel.
Gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters alsook buitenschoolse opvang bevinden zich ook in de buurt.
Binnen de gemeente Pelt zijn er bovendien allerlei winkels maar ook talrijke ontspanningsmogelijkheden voorhanden. 


* Afmetingen en oppervlaktes zijn steeds gebaseerd op kadastrale gegevens, plannen en/of eigen afmetingen. Toch zijn ze louter indicatief en zonder enige garantie en/of aanspraak op juistheid.
Lees meer Verberg