Drie percelen landbouwgrond (11935 m²) in Molenbeersel

Kinrooi Eikelenbosstraat
Drie percelen landbouwgrond met een ruime totale oppervlakte van 1 ha 19 a 35 ca.
De percelen zijn in Molenbeersel gelegen en te bereiken via de Eikelenbosstraat.
Het perceel is vrij van pacht.